Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Lokalnej Społeczności Jesteśmy Sobie Zawsze Potrzebni w Stawku ufundowało niespodzianki na Pierwszy Dzień Wiosny

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Lokalnej Społeczności Jesteśmy Sobie Zawsze Potrzebni w Stawku ufundowało dla wszystkich słodkie, czekoladowe upominki.

Społeczność Szkolna Szkoły Podstawowej w Stawku składa serdeczne podziękowania dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi i Lokalnej Społeczności Jesteśmy Sobie Zawsze Potrzebni w Stawku za organizację Dnia Ziemniaka

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Lokalnej Społeczności Jesteśmy Sobie Zawsze Potrzebni w Stawku ufundowało nagrody dla zwycięzców              w konkursach i niespodzianki dla uczestników Dnia Ziemniaka

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Lokalnej Społeczności Jesteśmy Sobie Zawsze Potrzebni w Stawku ufundowało nagrody dla Uczennicy                 z najwyższą średnią w szkole w roku szkolnym 2020/2021

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Lokalnej Społeczności Jesteśmy Sobie Zawsze Potrzebni w Stawku ufundowało nagrody dla Uczniów zaangażowanych w działalność charytatywną